:: نحوه نصب سقف کاذب کناف و دیوار کناف

نحوه ی اجرای سقف کناف ودیوار جدا کننده کناف به صورت مرحله ای به همراه تصویر 
الف) نصب سقف کاذب کناف :
 

1: ابتدا کد ارتفاعی اجرای سقف کاذب به وسیله ریسمان رنگی روی دیوار محیطی مشخص میگردد.  
 


2: سازه تراز به وسیله عامل اتصال به صورت باربر یا غیر باربر در محل مشخص شده نصب می گردد.  
 


3: اندازه آویزها بر اساس ارتفاع مورد نظر تعیین می گردد.

4: آویزها با توجه به طرح ساختارسقف کاذب در فواصل مناسب نصب میگردد.
 


5: پروفیل های باربر به آویزها متصل میگردند.  
 

 

6: پروفیل های پانل خور برروی باربرها تقسیم میگردند و سیستم زیرسازی تکمیل میگردد .  
 

 

7: پانل ها به صورت تراز درمحل نصب با رعایت تعداد پیچ های مناصب عرضی نصب می شود.  
 

 

8: لبه های غیر فابریک برای قرار گرفتن صحیح بتونه پخ مناسب خورده ودر کنار یکدیگر قرار می گیرند.  
 

 

9: برای عملیات بتونه و درزگیری ابتدا بتونه با طرح اختلاط مناسب ساخته می شود.  
 

 

10: تمامی محل درزهای بین پانل ها با نوار درزگیر مسلح می شوند .  
 

 

11 بتونه در دومرحله آستر ورویه با رعایت فاصله زمانی و رعایت  عرض  مناسب اجرا میگردد.  
 


ب) نصب دیوار کناف :

1: پس از مشخص کردن پلان روی سقف و کف سازه رانر به صورت محیطی به فضای پیرامونی متصل می گردد.  
 

 

2: استادها به عنوان سازه های بار بر دیوار کناف بر اساس طرح زیرسازی به صورت شاقولی اجرا می گردند .  
 

 

3: عایق ها در محل قرار گرفته و به استادها متصل می گردند .  
 

 

4: محل بازشو ها مشخص و پروفیل های تقویتی اجرا می گردد.  
 

 

5: نصب پانل سقف کاذب و دیوار کناف تکمیل می گردد و نوبت به عملیات بتونه و درزگیری میرسد.  
 

 

بدیهی است که نصب سیستم های کناف علی الخصوص سقف کاذب و دیوار دارای نکات بی شمار اجرایی بوده که باید توسط مجری کناف رعایت گردد. که در مقالات بعدی به طور مفصل با جزییات آنها و همچنین ادوات نصب آشنا خواهید شد.

 

هدف از ارایه مطالب فوق صرفا آشنایی اجمالی با مراحل نصب سقف کناف و دیوار جدا کننده کناف بوده است .

نکاتی که در مقالات بعدی به آنها خواهیم پرداخت با جزییات بیشتری به نحوه ی اتصالات دیوار کناف به محیط پیرامونی – معرفی  مقاطع متداول در دیوار وسقف کاذب- انواع پنل ها و کاربرد – دیوار های محیطی کناف – و همچنین ابزارهای کاربردی در این زمینه خواهد بود .

تاریخ ایجاد:یک شنیه 30 مرداد 1396
تعداد بازدید: 1489