:: اشتباهات رایج در استفاده از سیستم های کناف - 77153422

متاسفانه با توجه به تنوع قیمت و کیفیت اجرای سیستم های کناف بر خود واجب دانستیم تا به بیان مختصری از علت این موضوع بپردازیم .
نارضایتی از اجرای سیستم های کناف معلول اشتباهات اجرایی طرفین کارفرمایان و مجریان کناف می باشد که به اختصار این اشتباهات معمولا به دودسته کلی تقسیم میشوند:
الف) اشتباهات کارفرمایان در انتخاب مجری کناف
ب) اشتباهات عمدی وسهوی اجرای کناف توسط مجری کناف
کارفرمایان گرامی باید در هنگام عقد قرار داد اجرای سیستم های سقف و دیوار کناف به موارد زیر توجه نمایند :
۱)عدم توجه صرف به هزینه :
با توجه به اینکه هیچ ارزانی بی دلیل نیست قطعا انتخاب کمترین قیمت ازاستعلام های پیشنهادی پیمانکاران اجرای کار با کمترین کیفیت را را در پی خواهد داشت و ثمره ای جز پشیمانی عاید نمی شود
2) استفاده از مجریان فاقد صلاحیت :
با توجه به اینکه قیمت خدمات و میزان نظارت و تعهد هر پیمانکار تابعی از سابقه و دانش فنی مجموعه اش را دارد لذا ریسک کردن برسر مهمترین آیتم نازک کاری هر پروژه که سقف و دیوار آن می باشد آن هم به ازای مبلغی ناچیز انتخاب خردمندانه ای نخواهد بود لذا خواهشمندیم از عقد قرارداد با مجریان غیر معتبر وفاقد صلاحیت خودداری نمایید
3) ضعف های قراردادی :
مشخص کردن نوع سیستم های مورد استفاده و مشخص کردن ناظر/دستگاه نظارت در عقد قرارداد همچنین میزان صحت اجرای سیستم بر اساس آیین نامه های اجرایی حتما باید در قرارداد ذکر شود به نحوی که طرفین هر دو ازنحوه و کیفیت اجرا مطلع گردند
4) رزومه :
کارفرمایان محترم بایستی قبل از عقد قرارداد حتما از رزومه پیمانکار مورد بررسی مطلع شوند
مجری کناف بایستی در اجرای سیستم های کناف نکات کلی زیررا رعایت کند :
1) تمامی المانهای قائم شاقول باشند (برای کنترل میتوان از تراز لیزری یا دستی استفاده کرد)
2) تمامی آویز ها بر اساس طرح زیرسازی و در راستای قایم اجرا گردد (مراجعه به مرجع فنی کناف )
3) تمامی سازه های بار بر و پانل خور آکس تا آکس دقیقا بر اساس جداول زیر سازی باشد
4) رعایت فواصل اولین آویز/استاد در سقف یا دیوار باتوجه به باربری سازه تراز در سقف
5)رعایت فاصله اولین پبچ از لبه پانل
6) اتصال صحیح سازه تراز از نظر فواصل عامل اتصال به دیوار جانبی یا سقف
6)رعایت نحوه ی اتصال طولی استادها در دیوار وپروفیل های سقفی
6)بررسی و کنترل اتصالات بولتی و پیچی به سازه اصلی
7)تعبیه پروفیل های تقویتی در نواحی جانبی بازشو ها
8)کنترل هم ترازی و گونیایی زیرسازی قبل از پانل زنی
9)رعایت فواصل عرضی پیچ ها در پانل زنی
10) رعایت درز مویی پانل ها- رعایت حصیر چیندر پانل زنی
11) تمامی لبه های غیر فابریک بایستی پخ داشته باشد
12) نباید در محل تلاقی دو پانل ۱ لبه فابریک ودیگری برش خورده باشد
13)در دیوار پانل و استاد در یک راستا ودر سقف حتما عمود بر یکدیگر باشند
14)برش پانل باید دقیق و لبه های خارجی تماما برش خورده باشد
15)تمامی محل های بین دو گچ برگ باید دارای مش کناف باشد تا دچار ترک نشود
16)طرح اختلاط بتونه رعایت شود تا پوسته نکرده و دچار ریزش نشود
17) عرض لایه دوم بتونه حداقل دو برابر لایه آستر از هر طرف باشد
همچنین تقاضا مندیم از مصالح استاندارد کناف ایران استفاده نمایید و در صورت نداشتن تجربه و دانش فنی اکیپ های خود را به مرجع آموزش کناف معرفی نمایید وبرای اجرای هر چه بهتر از کنترل دوره ای و تعمیرات ادوات نصب اطمینان حاصل کنید امید است با توجه به نکات فوق و همچنین استانداردهای اجرایی از تحقق استانداردهای جهانی در پروژه ها لذت ببریم

تاریخ ایجاد:شنبه 24 تیر 1396
تعداد بازدید: 8384