:: دفترچه برآورد مصالح مصرفی کناف

دفترچه براورد مصالح مصرفی کناف ایران جهت متره ریالی قابل استفاده برای مجریان و کارفرمایان محترم 

محاسبه مصالح قیمت کناف ,محاسبه مصالح دیوار کناف,وتمامی ساختارها بر اساس استاندارد کناف ایران 

 

 

تاریخ ایجاد:شنبه 23 اردیبهشت 1396
تعداد بازدید: 18972