:: موارد مهم در انتخاب مجری کناف - 77153422

با توجه به افزایش رقابت در مناقصات وپروژه های ساختمانی کارفرمایان جهت انتخاب مجری کناف با پیشنهادات زیادی روبرو خواهند شد که انتخاب مجری مناسب از بین نمایندگی های کناف ایران جهت اجرای کناف تاثیر بسیار زیادی در کیفیت اجرا دارد و جز تصمیمات مهم هر پروژه می باشد لذا بر خود واجب دانستیم که نکاتی چند از این باب رو به طور مشروح ارایه کنیم.
 

موارد مهم در انتخاب مجری کناف :

1: مجری کناف و نیروهای وی دوره های فنی کناف ایران راگذرانده باشند.
2: مجری و نیروهای وی دارای رزومه قابل استناد و با کیفیت باشند .
3: مجری و نیروهای وی ترجیحا جز نمایندگی کناف ایران باشند .
4: قیمتهای پیمانکار بر اساس آنالیز دفتر چه های کناف بررسی شود .
5: از عقد قرارداد با اشخاص سر پا خود داری نمایید .
6: از انتخاب کمترین قیمت پیشنهادی حتما خودداری کنید .


موارد فنی و جزییات قرار دادها به شرخ ذیل که توسط نمایندگی کناف ایران تهیه گردیده راهنمای مناسب عقد قرارداد می باشد :
جهت بهره گيری مؤثر از سيســتمهاي ساخت و ساز خشک، می بایست دستورالعــملهاي ويژه کاربرد اين ساختارها را در مــراحل مخــتلف ( طراحی، اجرا، بهره برداری و تعميرات) رعايت نمود؛ لذا، جهت جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، پیشنهاد می گردد قبل از عقد قرارداد اجرای کناف موارد زیر  را کنترل و نحوه تعاملات فی ما بین را مشخص نمائید:
 

الف) ارائه مشاوره در انتخاب ساختار مناسب و استاندارد مطابق با دفترچه های فنی شرکت کناف ایران از طرف مجری کناف ( یا به کمک مهندسی فروش شرکت کناف ایران ) به کارفرمایان گام نخست در استفاده از سیستم های ساخت و ساز خشک می باشد. ستیران کناف نمایندگی کناف ایران دارای تمام استاندارهای مهم و ضروری است.

 هر یک از ساختارها دارای قابلیتهای ویژه خود بوده که در مرحله طراحی می باید مشخصات عملکردی مورد انتظار ازآن ساختار در شاخص های فیزیکی و مکانیکی از قبیل مقاومت استاتیکی، میزان عایق حرارتی و صوتی و مقاومت ساختار در برابر حریق و... در نظر گرفته شود. 
به عنوان مثال، برای اجرای دیوارهای جداکننده داخلی، دیوارهای جداکننده بین دو واحد آپارتمانی، دیوار راهروها، دیوار سلولهای تر و ...) 

ساختارهای مختلفی وجود دارد که با توجه به شرایط و نوع کاربری، باید ساختار مناسب انتخاب و به کار گرفته شود.

ب) در صورت عدم تسلط ناظر پروژه به اجرا توصیه می گردد که پیش از آغاز عملیات اجرایی، ناظر پروژه را جهت گذراندن دوره آموزشی ویژه کارفرمایان، به واحد آموزش شرکت کناف ایران معرفی نمائید.

ج) تعریف دقیق و کامل ساختارها در پیشنهاد قیمت باعث می شود کارفرمایان جهت مقایسه قیمت اجرای کناف یا مشخصات ساختاری بین استعلام های دریافتی از چند منبع ، معیار صحیح و قابل استنادی در اختیار داشته باشند.
 

بهترین مجری کناف در نمایندگی کناف ایران
 

توصیه می گردد موارد زیر به عنوان بندهایی در قرارداد در نظر گرفته شود :

1- معیار اجرای ساختارها، آخرین تصحیح دفترچه های فنی شرکت کناف ایران خواهد بود .
2- نحوه تعریف سیستم های  اجرای کناف در قرارداد می بایست با فرمت استاندارد زیر اعلام گردد.
نام سیستم مطابق با نام درج شده در مستندات فنی + تعریف کامل مشخصات زیر سازی ( نوع سازه و فواصل ) + تعریف کامل پانل گچی ( نوع و تعداد و ضخامت پانل ) + تعریف کامل مراحل بتونه کاری و آماده سازه سطوح با ماستیک
-  ارائه قیمت مصالح و دستمزد به صورت جداگانه در قرارداد، باعث سهولت در دریافت صورت وضعیت های اجرایی و امکان اصلاح قیمتها را بر اساس تغییر مشخصات ساختارها فراهم می سازد.
 

چند نمونه مثال از تعریف صحیح سیستم در قرارداد :
a)  
 سقف ثابت D112a  با سازه F47 و یک لایه پانل RG12.5 و2 مرحله درزگیری و اجرای ماستیک مطابق با مستندات فنی کناف 
b)    دیوار W111 با سازه C70 ( فاصله اکس سازه 40 سانتی متر ) و یک لایه پانل RG15  در هر سمت  بهمراه 2 مرحله درزگیری و یک لایه ماستیک مطابق با مستندات فنی کناف
c)    سقف مشبک با تایل معدنی AMF  مدل استار با آویز فنر دوبل 40 سانتی متر مطابق با دیتل های اجرایی در مستندات فنی شرکت کناف ایران
 

چند نمونه مثال  از تعریف اشتباه و ناقص ساختار در قرارداد:
1)     قیمت اجرای سقف کاذب کناف متری ......................... ریال
2)       سقف ثابت کناف متری ........................... ریال
3)        سقف کناف با پانل معمولی متری ......... ریال
4)     قیمت اجرای دیوار کناف دیوار 10 سانتی کناف با پانل MR  متری ......................................................... ریال
5)      دیوار کناف سیمانی با یک لایه پانل  RG در  سمت داخل متری .................... ریال
6)     سقف  AMF  با تایل اکومین متری ..................................................................... ریال

 

3- قیمت های پیشنهادی شامل آنچه که صراحتا در مشخصات فنی ذکر نشده است نمی گردد.
4- برخی نمونه بندهای قراردادی، جهت پیش بینی تغییر قیمت مصالح در قرارداد
 

الف- قیمت مصالح متناسب با قیمت روز شرکت کناف ایران می باشد و قیمت نهایی مصالح متناسب با تاریخ اولین پیش پرداخت تعیین می گردد.
ب-  مبنای بهای واحد خرید مصالح بر اساس لیست قیمت محصولات شرکت کناف ایران می باشد( به پیوست قرارداد).
بدیهی است هرگونه افزایش بها ، تنها در صورت ابلاغ از سوی و در قبال ارائه مدارک و مستندات از سوی مجری کناف معتبر می باشد.
ج-  در صورت اعلام افزایش قیمت مصالح مصرفی از طرف شرکت کناف ایران در طول مدت قرارداد ، توافق گردید پیمانکار با ذکر زمان مشخص ( مثلا 7 روز ) قبل از هرگونه افزایش قیمت، کارفرما را نسبت به خرید مصالح مورد نیاز ، مطابق با جدول قرارداد آگاه نماید.
د-  تغییرات قیمت مصالح شرکت کناف ایران در این قرارداد با ارائه مستندات از سوی پیمانکار می تواند اعمال گردد. مگراینکه کارفرما هزینه کل مصالح را به عنوان پیش پرداخت در ابتدای قرارداد به پیمانکار پرداخت نماید .
 

5) هزینه حمل و تخلیه بار به عهده پیمانکار/کارفرما خواهد بود.
    مشخص کردن نحوه تحویل مصالح ( درب  پروژه  یا در طبقات و.... )
6) هزینه حمل ، تخلیه و انتقال بار به طبقات شامل اضافه بها معادل می باشد که توسط کارفرما پرداخت می شود.
7) هزینه و تامین غذا، اسکان و ایاب و ذهاب پرسنل نصب به عهده پیمانکار/کارفرما خواهد بود. 
8) هزینه و تامین آب، برق، روشنایی، داربست و زیرپایی مورد نیاز جهت عملیات نصب و اجرا به عهده پیمانکار/کارفرما خواهد بود.
9) کار در ارتفاعات بیش از 3 متر شامل اضافه بها شده که معادل ....... ریال  توسط کارفرما پرداخت می شود.
10) تعیین محاسبه باز شو ها در نحوه متره قرارداد و محاسبه هزینه آن 

-    مساحت بازشوهای با عرض کمتر از 20 س.م به صورت توپر و کامل محاسبه می شود.
-    مساحت بازشوها با عرض بیشتر از 20 س .م می بایست به صورت موردی محاسبه و از متراژ ساختار کسر گردد.
 

11) قیمت پیشنهادی خالص بوده و پرداخت کلیه عوارض، مالیات و بیمه به عهده کارفرما خواهد بود.
12) وجود نقشه تاسیساتی دقیق توسط کارفرما و ارائه جزئیات اجرایی سیستم های کناف توسط عامل در قرارداد.
13) صورت وضعیت ها به صورت هفتگی/ماهیانه از سوی پیمانکار صادر و توسط کارفرما پرداخت می شود.

14) سرشکن (BREAK DOWN) پیشرفت فیزیکی آیتم های قراردادی به شرح زیر می باشد:
 

ردیف

سیستم

زیرسازی

پنل گذاری

بتونه- ماستیک

1

سقف D112a,b

60%

30%

10%

2

سقف مشبک

60%

40%

-----

3

دیوار W111

45%

45%

10%

4

دیوار W112

30%

60%

10%

5

دیوار W115 ، W116

45%

45%

10%

6

دیوار پوششی W623

60%

30%

10%

 

 

15) هزینه تامین و نصب موارد زیر در قیمت های پیشنهادی لحاظ نشده و شامل اضافه بها می شود.این موارد به طور جداگانه محاسبه خواهند شد.
تعهدات  اجرایی کارفرما:

 

-    تمهیدات تسطیح مانند کرم بندی 
-    شاسی کشی و قوطی کشی ها
-    سازه های پشتیبان
-    تراورس ها
-    سازه های کمکی
-    پل ها
-    سازه های تقویتی، وادارها و چهارچوب های درب، پنجره و بازشوهای نظیر دریچه های بازدید، جعبه های آتشنشانی، تابلوهای برق، روشنایی ها، خروجی های تهویه و موارد مشابه؛ همچنین برش کاری ها در محل بازشوها 
-    تاسیــسات الکتریکی و مکانیکی و تمـهیدات نصب آن ها (سـازه های کمـکی و پشـتیبان، برش کـاری، ....)
-    درزهای انقطاع (دارای سازه و یا اتصالات کشویی ساخته شده با پنل)؛ اتصالات لغزان جهت پذیرش خیز سقف یا حرکات درون صفحه دیوارهای میان قابی؛ اتصالات دارای خط سایه؛ فرورفتگی موضعی دیوارها، جهت تعبیه عناصری نظیرازاره و قرنیز توکار یا عایق رطوبتی.
-    تمهیدات جلوگیری از میعان و دفع رطوبت ناشی از آن (تهویه، لایه های زهـــــکش، لایه های بخاربند، .........)
-    تمهیدات آتش بندی ساختارها (پوشش های محافظ ساخته شده با پنل؛ مواد پرکننده، نظیر عایق پشم معدنی و مواد درزگیر و درزبند؛ پوشش های (کوتینگ) مقاوم در برابر حریق؛ غلاف های مقاوم در برابر حریق (استاپر، دمپر، اسلیو، کــالر، فلنج، جکت)؛ دریچه های فـــوزدار؛ درها و دریچه های مقاوم در برابر حریق؛ ....)


تعهدات اجرایی مجری کناف :


-    آویزهای کمکی
-    عناصر بادبندی
-    سازه های اضافی در کنج ها
-    تقاطع ها و شکست ها
-    تمهیدات و مصالح افزایش طول استادها
-    سازه ها (یا نوارهای) محافظ گوشه و لبه
-    ادوات اتصالی نظیر مهارهای جمع شونده، صلیبی و حلزونی، نوار تسمه و یا سازه های اضافی جهت اتصال پیچ های درای وال، ... 
-    ساختارهای دارای شکست، قوس و اشکال هندسی خاص ( کارهای دکورایتو )
-    عناصر و الحاقات تزئینی نظیر باکس، آرک، نورمخفی و کنسول


تعهدات مشترک :
-       آمـــاده سازی و پـوشش ها و پرداخت های نهـــایی (مانند رنـگ، بافـت، سـنگ، کاشــی، ازاره، قرنیز، ....)
-      نصب و اجرای لایه های عایق حرارتی، صوتی و رطوبتی

 

16) نحوه محاسبه باکس در انواع مدل سقف کاذب کناف
-    نحوه محاسبه سقف دور باکس بطور معمول و بر اساس عرف بازار تابع شرایط زیر می باشد: 
-     در صورتیکه عرض باکس کمتر از 90 س.م. باشد ، متر طول مبنای محاسبه می باشد و چنانچه بیشتر از 90 س.م باشد ،متر  مربع محاسبه می شود
-    ارتفاع آویزگیری معمولاً در آنالیز 40 س.م. لحاظ می گردد و اگر بیشتر از 40 س.م. باشد، به افزایش طول آویز اضافه بها تعلق می گیرد. 
-    در سقف های شکست دار به ازای هر شکست حداکثر 20  % اضافه بها به مصالح و اجرت نصب اضافه می شود . 
-    سایر هزینه های مرتبط با اجزای اضافی (مانند کرنربید، بلندگو، جانمایی روشنایی)، تهیه زیر پایی و یا داربست در 
-    صورت   لزوم و ...  می بایست با توافق طرفین در قرارداد یا در حین اجرا محاسبه شوند.نمونه مدل های سقف کاذب کناف را ببینید.

 

 17  ) مشخص کردن نحوه متره کردن کار 
-    مقدار جنس استفاده شده در پروژه با کسر درصد مشخص پرت که در قرارداد توافق شده است
-    متر کردن تمامی سیستم های اجرا شده در پروژه 
-    منوط کردن به نقشه های اجرایی با ذکر ارتفاع و اندازه های مشخص شده
-    میزان سطح رنگ شده
-    ( پیشنهاد می گردد نحوه محاسبه ضمن درج در قرار داد به اطلاع کارفرما رسیده و شفاف سازی های لازم انجام پذیرد)                   
                     
 18) مشخص کردن زمان تحویل و در نظر گرفتن شرایط تاخیر 
19)  در نظر گرفتن عواملی که باعث تاخیر در زمان تحویل کاراز سوی مجری یا کارفرما  می باشند. ( تاسیسات ، عوامل دیگر کارگاهی و......)              
20 ) مستندات مربوط به ایرادات ناشی از دستورات کارفرما

در چنين موادي عاملين موظف به ارائه تائيديه كارفرما به واحد بازرسي مي باشد و لازم به توضيح است ارائه هرگونه تائيديه جزئیات فني مي بايست از مرجع معتبر ( دستگاه نظارت و یا کارفرما ) صورت پذیرد. 

 

تذکر1: درصورتی تاییدیه کارفرما معتبر می باشد که موارد ذیل رعایت شده باشد:

-    آگاه ســازی کارفرما نســــبت به استاندارد سیســتم اجرا شده و تایید شده توسط نمایندگی کناف ایران
-    تاییدیه می بایست از طرف کارفرمای اصلی پروژه صادر شده باشد
-    درصورت پیوست شدن جزئیات اجرایی( نقشه های اجرایی ، متمم و.. )  به قرارداد ، جزئیات پیشنهادی پیوست می بایست به امضای طرفین رسیده باشد.

در صورتی که کارفرما درخواست استفاده از محصولات متفرقه در پروژه را داشته باشد ( مانند سازه ، پانل و... ) عامل مجاز به اجرای ساختار نمی باشد و در صورت اجرای آن نمره منفی برای عامل لحاظ خواهد شد.

 

نمایندگی کناف ایران

تاریخ ایجاد:سه شنبه 13 تیر 1396
تعداد بازدید: 12107:: معرفی اجزای سقفهای کاذب کناف - 77153422

دیوارکناف ترکیبی از مقاطع فلزی و صفحات روکشدار گچی یا صفحات سیمانی می باشد . یک جزء اساسی دیگر که در معرفی دیوار کناف باید به آن اشاره نمود عایقه...