:: بررسی نحوه ی برآورد قیمت کناف - 77153422

آیتم های  برآورد قیمت کناف برای پیمانکاران وکارفرمایان :

1: قیمت اجرای سقف کناف به همراه قیمت تهیه آن
2: قیمت اجرای دیوار کناف به همراه قیمت تهیه آن

که در هر دو مورد توجه به موارد ذیل تعیین کننده قیمت نهایی می باشد:
الف: ارتفاع کار )
با توجه به این که  گستردگی ارتفاع کار قابل اجرا در سقف کناف و دیوار می تواند از ارتفاع نرمال واحد مسکونی تا کار درموارد خاص از جمله سوله های انبار وکارخانه ها و یا سالنهای ورزشی و سینما متفاوت باشد سرعت پیشرفت کار وحساسیت در اجرا نیز نقش مهمی را ایفا می کند به نحوی که تا ارتفاع سه متر بر اساس قیمت پایه و به طور میانگین به ازای هر یک متر افزایش ارتفاع حدود 20 درصد اضافه بهای دستمزد را شامل می شود محاسبه میگردد و همچنین دراجرای دیوار کناف با ارتفاع بیش از ۳ متر باید از سازه های قوی تر و فواصل سازه گذاری کمتر استفاده کرد (یعنی مصرف مصالح بیشتر) و قیمت کناف برآورد می شود.

 

قیمت کناف
 


ب:جرییات اجرایی و نوع ساختار)
از آنجا که ساختارهای متنوعی جهت اجرای سیستم های مشابه وجود دارد انتخاب  نوع ساختاربرای سقف کناف بسیار مهم است به نحوی که ارتفاع آویز ها – فواصل پروفیل های باربرکناف – نوع سیستم آویز ها و نحوه ی اتصال به سقف سازه – ضخامت پانل مصرفی - نوع پانل مصرفی (مقاوم حریق یا رطوبت یا معمولی و....) بارگذاری روشنایی سقف و تاسیسات تهویه همه وهمه باید بر اساس دفترچه های فنی کناف محاسبه و طراحی گردد .

قیمت اجرای دیوار کناف

 
 هردو عکس بالا زیرسازی سقف مسطح هستند آیا میزان مصالح مصرفی واحد یکسان دارند ؟؟؟؟
 

ویا  به طور مثال  قیمت اجرای سقف  کناف برای 200 متر مربع سقف کناف مسطح یکپارچه در ارتفاع 3 متری می تواند عددی بین 45000 تا 55000 تومان به ازای هر مترمربع باشد که متناسب با موارد گفته شده صحت قیمت مذکور قابل بررسی است.
ویا قیمت اجرای دیوار کناف برای 200 متر مربع دیوار جداکننده تا ارتفاع 3 متری می تواند عددی بین 55000 تا 80000 تومان به ازای هر مترمربع باشد که متناسب با ضخامت دیوار-فواصل استادها-نمره ی استاد مصرفی متفاوت باشد.  

 


ج:نوع متریال مصرفی)
متاسفانه در برخی از موارد مشاهده شده که مجری کناف بدلیل قیمت غیر منطقی پروژه از مصالح غیر استاندارد و بی کیفیت استفاده می کند که باعث کاهش کیفیت و عمر درای وال و در نهایت نارضایتی کارفرما میگردد.د:چند مرحله ای بودن اجرای کار و برآورد قیمت سقف کناف و قیمت اجرای دیوار کناف 


با توجه به نیاز به سرعت در پروژه های ساختمانی برای هم پوشانی پیشرفت پروژه در بسیاری از موارد اجرای سقف کناف و دیوار کناف در دو مرحله صورت میگردد به طوری که ابتدا زیرسازی ساختار اجرا گردیده و ضمن آن عملیات تاسیساتی و الکتریکال مختلف در سقف و دیوار اجرا میگردد و پس از اتمام أن نوبت به اجرای پانل زنی وتعبیه بازشو ها میگردد که این سیستم افزایش 10 درصدی در دستمزد و پرت مصالح را در بر خواهد داشت .

د: پیچیدگی نقشه های اجرایی)
تصور کنید که پروژه ای برای اجرای حدود ۲۰۰۰ متر مربع سقف کناف به صورت مسطح و باکس مطرح است و شما می خواهید برای انواع مدل سقف کاذب کناف براورد قیمت نمایید اگر پلان معکوس به صورت سقف مسطح محصور بین باکس دور باشد مبنای محاسبه قیمت اجرای سقف کاذب کناف قیمت پایه است اما اگر پلان معکوس به صورت باکسهای موازی سراسری و سقف مسطح باشد قطعا اضافه بها در پی خواهد داشت لذا آنالیز قیمت باید بر مبنای پلان دقیق اجرایی فاز ۲ باشد تا قیمت قرارداد سقف کناف بر اساس وقایع مورد انتظار کارفرما وپیمانکار باشد.
ویا به طور مثال در محاسبه قیمت اجرای دیوار کناف توجه به تعداد شکستها و بازشو های درب وپنجره ها بسیار مهم است.

عوامل موثر در قیمت سقف کناف

برای اینکه قیمت درستی بتوان برای اجرای کناف در نظر گرفت وبه مشتری ارائه داد ، نیاز است که اطلاعات اولیه و پایه در مورد کار در اختیار وی قرار گیرد تا جای ممکن بازدید از محل پروژه  صورت گیرد . بخشی از اطلاعات و عوامل تاثیر گذار بر قیمت شامل موارد زیر است:

 

الف ) نوع کار : ( انبوه سازی یا باز سازی ) در صورتی که کار حالت باز سازی داشته باشد و یا تک واحدی باشد نسبت به کار انبوه سازی چند واحدی تفاوت های زیادی دارد .

ب) حجم کار : همواره متراژ و حجم کار کناف تاثیر مستقیم و زیادی دارد،هرچه متراژ کار کناف بیشتر باشد ، قیمت واحد آن کاهش می یابد و بالعکس ، هرچه حجم کار کمتر باشد کار کناف در واحد سطح قیمت بیشتری را در بر می گیرد . تا جایی که در برخی از کارها قیمت به صورت مقطوع ( چکی ) داده خواهد شد.

ج) ارتفاع کار : هرچه ارتفاع کار بیشتر باشد ،به قیمت در واحد سطح کار افزوده خواهد شد.

د) هدف از کار کناف ( دکور سازی یا پوشش ) ( سادگی و پیچیدگی ) : در صورتی که ساده انجام شود ، قطعا از قیمت کمتر و در صورت دکوراتیو شدن به دلیل افزایش پرت مصالح و اجرت نصب و بتونه کاری قیمت بالاتری می گیرد .هم چنین در کار های دکوراتیو کارهای دارای اشکال هندسی تیز گوشه و خطی قیمت کمتر و اشکال دارای انحنا قیمت بالاتری خواهند داشت.

ه) کار کناف با درزگیری یا بدون درزگیری

و ) ضخامت پانل : در قیمت اجرای سقف کاذب کناف باید ضخامت استاندارد پانل های سقفی طبق آیین نامه ( مگر در مواقع خاص ) که 12 میل می باشد و پانل های 9 میل و 6 میل کناف ایران فقط جهت پیشانی قوس ها مجاز می باشند را در نظر گرفت.

ز) نوع مصالح : در استعلام قیمت اجرای سقف کاذب کناف همواره نوع برند مصالح مصرفی سقف کاذب را سوال کنید.

قیمت اجرای سقف کاذب کناف


و:نحوه ی پرداخت)
امروزه در کشور ما با توجه به شرایط اقتصادی در بسیاری از پروژه ها قرارداد ها به صورت تهاتر می باشد که قطعا پیمانکار سود حاصل از سرمایه گذاری خویش را علاوه بر سود پیمان در قیمت لحاظ می کند .

در نهایت پیمانکار پس از بررسی نقشه های اجرایی و آنالیز آن به تابعی 5 بخشی که از حاصل جمع مصالح مصرفی و دستمزد اجرا و پرت ودورریز و سود پیمان وسود حاصل از سرمایه گذاری بدست می آید رسیده و آن را به عنوان قیمت نهایی به کارفرما ارایه می نماید.

 

نکته :

گاهی پیش می آید که سقف کاذب کناف یا دیوارهای کناف در اثر ضربات شدید دچار شکستگی شوند ونیاز به ترمیم داشته باشند ، همچنین ممکن است در اثر مشکلات تاسیساتی و برقی ، نیاز باشد بخش کوچکی از سقف باز شود  تا مشکل برطرف شود در نتیجه بایستی ترمیم آن انجام شود که در نهایت در قیمت اجرای سقف کاذب کناف تاثیرگذار است. 

نمونه اجرایی سقف کناف و دیوار کناف به صورت یکپارچه اجراشده  تا قبل از نقاشی :

 

                                      

 

 

تاریخ ایجاد:سه شنبه 13 تیر 1396
تعداد بازدید: 26224:: آنالیز و مقایسه قیمت مصالح سنتی و سیستم هاي ساخت و ساز خشک کناف

مقدمه با توجه به روند توسعه پایدار کشور ها، ملاحظه می شود که روش هاي سنتی جوابگوي مناسبی براي صنعتی شدن عملیات اجرایی ساختمانها نمی باشد. متناسب ...