دیوارهای جدا کننده کناف

دیوارهای جدا کننده ی کناف ، دیوارهای غیر باربری هستند که برای تقسیم فضاهای داخلی ساختمان استفاده می شوند این ساختار شامل قابهای فولادی سبک ساخته شده با مقاطع U , C بوده که صفحات روکش دار گچی در یک یا چند لایه ، به وسیله پیچ مخصوص بر روی آنها نصب می شوند.

درزهای میان این صفحات به وسیله ی نوار و بتونه ی مخصوص درزگیری شده، به نحوی که در انتهای کار، سطحی یکپارچه و بدون درز که قابلیت رنگ آمیزی و کاشی کاری یا هر نوع پوشش نهایی دیگری خواهد داشت، حاصل می گردد. فضای خالی داخل دیوار ، امکان استفاده از انواع عایق حرارتی و صوتی را فراهم نموده و همچنین عبور و دسترسی به تأسیسات الکتریکی و مکانیکی را به راحتی میسر می سازد.

دیوار B

دیوار B

ست ایران

دیوار جداکننده W111 کناف

دیوار جداکننده W111 کناف

گروه ستیران کناف

دیوار جداکننده W112 کناف

دیوار جداکننده W112 کناف

گروه ستیران کناف

دیوار جداکننده W115 کناف

دیوار جداکننده W115 کناف

گروه ستیران کناف

دیوار جداکننده W116 کناف

دیوار جداکننده W116 کناف

گروه ستیران کناف