سقف کاذب D112b

سقف کاذب D112b

کمپانی سازنده:گروه ستیران کناف

ساختار این سقف شامل یک زیرسازی فولادی سبک با سازه گذاری در یک جهت بوده که پنلی ها در یک یا دو لایه بر روی آن نصب می شوند. زمانی که یک سقف کاذب با سرعت اجرایی بالا و حداقل مصالح و هزینه مد نظر باشد، سقف کاذب D112b کناف گزینه بسیار مناسبی خواهد بود. به لحاظ اجرایی، توصیه می شود که از این نوع سقف کاذب با در نظر گرفتن شرایط زیر استفاده شود: سطح سقف کاذب کمتر از ۵۰ متر مربع دهانه سقف کاذب کمتر از ۴ متر ارتفاع آویزگیری کمتر از ۵۰ سانتیمتر سقف کاذب ساده و فاقد شکست یک نمونه از کاربردهای این نوع سقف کاذب، در سقف های تیرچه بلوک با بلوک های پلی استایرنی در واحدهای مسکونی است، که ارتفاع آویز در آن معمولا کم بوده و سقف کاذب در یک سطح محدود و فاقد شکست اجرا می شود.